Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Europejski Rok na rzecz Rozwoju

Co roku, Unia Europejska wybiera jeden, konkretny temat, aby w ten sposób zainicjować debatę w państwach europejskich i dialog pomiędzy nimi. Celem europejskich lat tematycznych jest podniesienie poziomu świadomości na określone tematy, zachęcenie do przeprowadzenia debaty oraz zmiana postaw.

 

Przykładowe Europejskie Lata: Europejski Rok Aktywności Osób Starszych, Europejski Rok Wolontariatu, Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych, Europejski Rok Informowania o Raku, Europejski Rok Muzyki, Europejski Rok MŚP i Rzemiosła czy Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich.

 

Rok 2015 - Europejski Rok na rzecz Rozwoju

 

Po raz pierwszy motywem przewodnim europejskiego roku jest międzynarodowa polityka Unii Europejskiej na rzecz rozwoju. Jest to pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie.

 

Miesiące tematyczne Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju: 

 

Styczeń - Europa na świecie

 

Luty -Edukacja

 

Marzec  -Kobiety i dziewczęta

 

Kwiecień - Zdrowie

 

Maj - Pokój i bezpieczeństwo

 

Czerwiec - Zrównoważony zielony wzrost, godne miejsca pracy, przedsiębiorstwa

 

Lipiec -Dzieci i młodzież

 

Sierpień -Pomoc humanitarna

 

Wrzesień -Demografia i migracja

 

Październik – Bezpieczeństwo żywności

 

Listopad - Zrównoważony rozwój i działania w dziedzinie klimatu

 

Grudzień  -Prawa człowieka i  sprawowanie rządów

 

Mało znane fakty dotyczące unijnej współpracy na rzecz rozwoju w roku 2015:

 

  1. UE koncentruje się na niesieniu pomocy tym krajom, które najbardziej jej potrzebują.

 

Pomoc rozwojowa trafia do około 150krajów świata, od Afganistanu po Zimbabwe. W ostatnich latach wielu krajom rozwijającym się udało się jednak osiągnąć znaczny wzrost gospodarczy i zmniejszyć poziom ubóstwa

 

2. UE pomaga milionom ludzi w podniesieniu swojej stopy życiowej.

 

Przez ostatnich dziesięć lat dzięki unijnym funduszom prawie 14 mln dzieci poszło do szkoły, ponad 70 mln osób uzyskało dostęp do czystej wody pitnej a wykwalifikowani pracownicy opieki medycznej odebrali 7,5 mln porodów, co uratowało życie matek i dzieci.

 

3. UE i jej kraje członkowskie przeznaczają największe kwoty na świecie na oficjalną pomoc rozwojową.

 

Razem ze swoimi państwami członkowskimi UE jest największym darczyńcą na świecie.

 

4. Około 25 proc. unijnej pomocy przekazywanej jest bezpośrednio rządom krajowym, aby mogły one realizować swoje zadania według priorytetów, które same określają, w ścisłym dialogu z UE.

 

5. UE posiada na całym świecie 139 delegatur i biur – czyli więcej niż którekolwiek państwo członkowskie UE. Środki na rzecz pomocy zewnętrznej nie przekraczają jednak jednej dziesiątej unijnego budżetu.

 

W 2013 r. całkowita kwota przeznaczona przez UE na pomoc zewnętrzną wyniosła 14,86 mld euro, co stanowi około 9 proc. całego budżetu UE. Oznacza to, że pomoc ludziom na całym świecie w wychodzeniu z ubóstwa kosztuje europejskiego podatnika nie więcej niż 8 eurocentów dziennie.

 

6. Od 1990 r. na świecie udało się zmniejszyć odsetek osób skrajnie ubogich osób o ponad połowę.

 

Liczba osób żyjących poniżej 1,25 dolara dziennie progu zmniejszyła się o 700 mln w porównaniu z 1990 r. Unia Europejska przyczyniła się do tego na przykład poprzez pomoc w budowie i naprawie 87 tys. km dróg, którymi ludzie mogą przewozić towary i żywność na terenie swojego kraju, wspierając gospodarkę lokalną. UE przekazała też pieniądze i świadczenia rzeczowe ponad 46 mln osób, aby zapewnić im bezpieczeństwo żywnościowe.

 

7. Europejczycy uważają, że naszym obowiązkiem jest pomagać ludziom w krajach ubogich, a wielu jest gotowych mieć w tym swój udział.

 

Ogromna większość Europejczyków (85 proc.) jest zdania, że należy pomagać ludności krajów rozwijających się. Większość pytanych zgadza się z tym, że zwalczanie ubóstwa w tych krajach powinno być jednym z priorytetów UE oraz że powinniśmy zwiększyć pomoc na rzecz rozwoju.

 

Kilka skrótów przykładowych historii dotyczących pomocy w ramach ERR:

 

  • W Laosie 96 proc. społeczeństwa używa tradycyjnej biomasy jako paliwa do gotowania i ogrzewania. Jednak eksploatacja tradycyjnych pieców ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi i stan środowiska, ponadto jest bardzo kosztowna. W ramach inicjatywy "Lepszy piec kuchenny", finansowanej przez Unię Europejską, sytuacja powoli zmienia się na lepsze – nowe piece są wydajniejsze, trwalsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze.
  • Park Narodowy Zakouma w Czadzie został założony w latach 60. w celu ochrony tamtejszej fauny przed kłusownikami. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, kiedy z rąk sudańskich łowców kości słoniowej zginęło aż 4 tys. niewinnych zwierząt. Dzięki interwencji Unii Europejskiej, wzmożoną ochroną parku zajęła się organizacja pozarządowa African Parks Network i do współpracy przyłączyła się także okoliczną ludność.
  • UE i Etiopia podpisały deklarację w sprawie wspólnego programu w obszarze migracji i mobilności. Strony będą współpracować w sprawach dotyczących ochrony międzynarodowej i potrzeb uchodźców, legalnej migracji i mobilności, nielegalnej migracji, przemytu ludzi i handlu ludźmi oraz polityki rozwojowej. Etiopia to kluczowy kraj pochodzenia i tranzytu oraz cel nielegalnych migrantów i uchodźców z Rogu Afryki w drodze do Europy.

Źródło informacji: https://europa.eu/eyd2015/pl/

1Źródło: eurodesk.pl

 

2

Źródło: europa.eu

 

Newsletter

Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany.
Zapisz się

 

 


 Znajdź nas na:

  yttwitterfb

europedirect-infolinia

 ke-polska

pe-bi

eu 2018at

eu

eyoc

europa2020

eutube

kacikdladzieci

eu-bookshop

gk

 

 

 

Ostatnia modyfikacja 18-12-2018.