Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

10 lat w Unii Europejskiej

Dekada, która minęła od 1 maja 2004 roku, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, to czas ważnych zmian. Od początku naszej przynależności do Wspólnoty docenialiśmy otwarte granice, możliwość podejmowania pracy poza krajem oraz korzyści dla rolników. Niedługo potem zaczęliśmy dostrzegać i inne korzyści: pozytywne efekty napływu funduszy unijnych, w tym przede wszystkim współfinansowane z tych pieniędzy inwestycje drogowe. Wysoka dynamika inwestycji infrastrukturalnych przełożyła się na rozwój miast i wsi. Miniona dekada to doskonała okazja do podsumowań – jakie korzyści odnieśliśmy z obecności przy europejskim stole?

 

 • Społeczny i ekonomiczny bilans minionej dekady jest ze wszech miar pozytywny. Polska nie tylko wykorzystała swoją szansę, ale – zrobiła to w większym stopniu niż większość państw, które wraz z nami w tym samym czasie stały się członkami europejskiej struktury (Łotwa, Estonia, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta i Cypr).
 • Dzięki wejściu do Unii Europejskiej nie tylko swobodnie przekraczamy granice z innymi krajami członkowskimi, ale także możemy w tych krajach pracować, a także korzystać również z europejskich zasad zabezpieczenia społecznego.
 • W ciągu 10 lat członkostwa, po opłaceniu składek, otrzymaliśmy łącznie aż 250,5 mld złotych (61,4 mld euro). Od 2009 r. Polska jest największym beneficjentem netto unijnego budżetu.
 • Dynamiczny wzrost gospodarczy i modernizacja kraju – to słowa, które najczęściej nam towarzyszyły przez ostatnie 10 lat. Po wejściu do UE nasz PKB zwiększył się o połowę (48,7%), a dzięki unijnemu wsparciu w latach 2004–2013 łączne nakłady na inwestycje drogowe i budowlane wzrosły o 75%.
 • To właśnie poprawa stanu dróg należy do najpowszechniej dostrzegalnych efektów cywilizacyjnych członkostwa w UE. Przez ostatnią dekadę wybudowano łącznie 673 km autostrad, a 808 km dróg ekspresowych zostało zmodernizowanych lub zbudowanych od nowa.
 • Wzrost gospodarczy w sposób istotny przełożył się na poprawę sytuacji materialnej polskiego społeczeństwa – średnio domowy portfel stał się grubszy o 60 %. Od 2005 r. do 2012 r. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zmniejszyła się o 7 mln, a 1,3 mln osób wyszło z ubóstwa.
 • To dane, które cieszą szczególnie – w sposób istotny zmalało bezrobocie. Dekadę temu w urzędach pracy rejestrowały się blisko trzy miliony osób, dziś liczba ta spadła do dwóch milionów. W tym czasie zatrudnienie znaleźli przedstawiciele wszystkich grup społecznych, a wśród nich pół miliona osób biernych zawodowo.
 •  Eksportowy boom i wzrost produkcji – to kolejne plusy obecności we Wspólnocie. Brak barier celnych oznacza swobodny przepływ towarów i usług. Dzięki integracji Polski z UE rodzime produkty, zwłaszcza produkty rolne, zyskały większą wiarygodność na europejskich rynkach. Pojawiły się nowe rynki zbytu, wzrosły ceny mleka i jego przetworów, żywca wołowego, zbóż. Polska skutecznie zwiększyła swój eksport do krajów UE, jak również do krajów trzecich.
 • Aż 53,7 mld złotych unijnego wsparcia popłynęło do polskich rolników. W znacznym stopniu skorzystało nie tylko rolnictwo, ale i sektor rolno-spożywczy. Dopłaty bezpośrednie dostało średnio 1,4 mln gospodarstw rolnych.
 • Co trzecie euro – tyle zostawiali w naszym kraju w minionej dekadzie inwestorzy zagraniczni – przede wszystkim z pozostałych państw członkowskich UE. Jesteśmy dla nich coraz bardziej atrakcyjnym obszarem – kontrahenci inwestują w Polsce odważniej, zostawiając tu miliony euro i wiele miejsc pracy.
 • Dzięki unijnym funduszom na założenie własnej firmy wielu początkujących biznesmenów mogło zrealizować swoje innowacyjne pomysły. Bezzwrotne pożyczki wsparły działalność gospodarczą pozostałych. Dofinansowano wiele staży dla bezrobotnych, kursów i szkoleń zawodowych.
 • Beneficjentami funduszy unijnych w znacznym stopniu stały się instytucje edukacyjne. Z unijnego budżetu finansowano m.in. boiska szkolne, remonty szkół i przedszkoli, programy edukacyjne w szkołach.
 • Możliwość swobodnego wyjazdu zagranicę i podjęcia tam nie tylko pracy, ale i edukacji zaowocowała wymianami studenckimi. Przez 10 lat w ramach programu Erasmus ponad 120 tys. polskich studentów studiowało lub odbyło praktyki w innych państwach UE. Nie tylko knajpy, ale i ulice wielkich polskich miast coraz częściej rozbrzmiewają europejskimi językami. I to właśnie – obok twardych liczb świadczących o nabierającej rozpędu gospodarce – jest jednym z najbardziej widocznych znaków ostatnich przemian.
 •  Co równie istotne, wraz z rosnącymi przez ostatnią dekadę wskaźnikami ekonomicznymi z roku na rok systematycznie rósł nasz euroentuzjazm. Tuż przed akcesją tylko 42 % Polaków spodziewało się, że członkowstwo w Unii będzie wydarzeniem pozytywnym. Dziś nasza akceptacja obecności we Wspólnocie jest niemal powszechna. W marcu 2014 r. liczba zwolenników członkowstwa Polski w UE osiągnęła nienotowany poziom 89%, a odsetek przeciwników zmalał do 7%.
 • Dziesięcioletnie inwestycje sprawiły, że dostęp do nowych technologii komunikacyjnych mają obecnie dzieci w ponad połowie polskich szkół – ok. 20 tys. placówek wyposażono w pracownie komputerowe.
 • Z nowicjusza w strukturach europejskich staliśmy się partnerem, który siedząc dziś wraz z 27 innymi państwami członkowskimi przy jednym europejskim stole, cieszy się poważaniem i ma reputację wpływowego członka UE. Przez te 10 lat Polska zdobyła silną pozycję polityczną i reputację kraju przewidywalnego i odpowiedzialnego.
 • Nasza obecność we Wspólnocie stała się także szansą na zaistnienie Polaków na arenie międzynarodowej. W ciągu dziesięciu lat wielu rodaków piastowało w instytucjach unijnych znaczące stanowiska. 1 grudnia 2014 r. polski premier Donald Tusk został wybrany szefem Rady Europejskiej. Do jego zadań należy zwoływanie i przewodniczenie unijnym szczytom, zapewnianie ciągłości prac Radzie i pomaganie przywódcom kraj członkowskich w osiąganiu spójności i konsensusu.

Tekst opracowany na podstawie publikacji „Polskie 10 lat w Unii. Raport” wydanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Warszawa 2014) oraz badań CBOS opublikowanych w tomie „10 lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej” (tom nr 52/2014).

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/documents/10lat_plwue.pdf, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_052_14.PDF.

 

Newsletter

Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany.
Zapisz się

 

 


 Znajdź nas na:

  yttwitterfb

europedirect-infolinia

 ke-polska

pe-bi

eu 2018at

eu

eyoc

europa2020

eutube

kacikdladzieci

eu-bookshop

gk

 

 

 

Ostatnia modyfikacja 18-12-2018.